Malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe

 

 

  • odtłuszczanie i fosforanowanie

Linia do odtłuszczania i fosforanowania wyrobów jest rozwiązaniem opartym na procesie chemicznym zachodzącym w jednej z wanien o objętość  2m3  każda, dwuetapowym płukaniu i końcowym suszeniu. Prawidłowo wykonana obróbka chemiczna powierzchni wyrobów gwarantuje dobrą przyczepność farby proszkowej i trwałość malowanej powłoki.

  • lakierowanie proszkowe

Gubad posiada dwa zespoły urządzeń firmy „GWOMAL”: kabina natryskowa - suszarka komorowa wraz z aplikacjami firmy Nordson, co umożliwia malowanie każdym rodzajem farb proszkowych z bardzo dobrymi rezultatami. Lakiernia przystosowana jest do ręcznego malowania z zastosowaniem mechanicznego międzyoperacyjnego transportu. Wymiary wewnętrzne przestrzeni roboczej elektrycznych suszarek komorowych: 7000 mm x 1250 mm x 1650 mm.