Menu Zamknij

Projekt dofinansowania

Projekt: „Wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa GUBAD”

Projekt dofinansowanie Gubad

Od 2020r. firma dysponuje energooszczędną wycinarką laserową typu FIBER firmy MAZAK, tj. urządzeniem Optiplex OP31F3BN o mocy 8,0kW. Zakup tej wycinarki został sfinansowany w części ze środków pomocowych Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w działaniu Eko-Przedsiębiorstwa z projektem pod tytułem: „Wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa GUBAD”.

Modernizacja kotłowni

Modernizacja instalacji  c.o. i c.w.u w kotłowni  jednego z budynków zakładu oparta na wymianie kotła gazowego na kocioł opalany pelletem i wdrożenie systemu strefowego zarządzania energią cieplną w budynku

Modernizacja procesu technologicznego cięcia blach

Modernizacja procesu technologicznego cięcia blach poprzez zastąpienie energochłonnej wycinarki laserowej CO2  o mocy 2,5kW energooszczędną wycinarką laserową typu Fiber o mocy 8,0kW.

W wyniku realizacji projektu firma  uzyska efekty w postaci redukcji zanieczyszczeń:

CO2 o 65,92%; SO2 o 62,09% oraz CO o 42,29%; obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych o 84,25 Mg/rok, a także zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie 50,49% w stosunku do danych za rok 2017.

Firma GUBAD uzyskała dofinasowanie na poziomie 80% dla części projektu związanej z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. oraz dofinasowanie na poziomie 55% dla części projektu dotyczącej modernizacji parku maszynowego.

Na realizację projektu pt. „Wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa GUBAD”  firma uzyskała wsparcie z funduszy europejskich w łącznej wysokości  1 496 344,82 zł.

Projekt dofinansowania cięcie laserem blach


Ponadto firma GUBAD realizuje projekt:

Przeciwdziałanie skutkom będących wynikiem epidemii COVID-19 w GUBAD-WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). 

Gubad usługi CNC dofinansowanie