Oferta budowlana

Przykładowe realizacje budowlane

 

„Angel Plaza“ Kraków, ul Zwierzyniecka 24

 

      Pierwszą, dużą realizacją w budownictwie było wykonanie balustrad na budynkach „Angel Plaza” W budynkach tego apartamentowca firma wykonała balustrady zewnętrzne o łącznej długości 1600mb.

Pełne wywiązanie się firmy z postanowień umowy zawartej z generalnym wykonawcą, spółką ERBUD S.A., stworzyło naszej firmie możliwości aplikowania do realizacji innych  przedsięwzięć w kolejnych przetargach na roboty budowlane

.


 

 

 

 

 

 

 


 „Angel City” , Kraków,  ul. Szlak 50; ul. Szlak 77

 

      W tym przedsięwzięciu, podobnie jak na obiektach „Angel Plaza”, firma zamierzała zaoferować jedynie wykonanie kompletu balustrad. Pierwsze rozmowy z generalnym wykonawcą, spółką ERBUD S.A., przekonały nas o tym, że generalny wykonawca jest zdecydowany podpisać umowę na realizację wszystkich balustrad łącznie z balustradami szklanymi w oknach budynków.

 

 

 

 

 

 

 

 

W ten sposób rozszerzony zakres prac wymusił na nas konieczność opracowania technologii obróbki okien z płyty kompozytowej „Larson”, względniającej konieczność montażu obróbek i szkła w końcowym etapie realizacji elewacji zewnętrznych (po obłożeniu ścian cegłą klinkierową). Firma „Gubad” opracowała oryginalną technologię montażu  obróbek z płyty kompozytowej i przeszkleń oraz wykonała kompletny model obróbek. Zaproponowane rozwiązanie uzyskało akceptację głównego projektanta obiektów  i generalnego wykonawcy robót. Narzucenie określonego reżimu technologicznego wykonawcy elewacjii i równoległa z nim współpraca - dały bardzo dobry, końcowy efekt przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kamienice Herbowe” , Kraków,  ul. Wrocławska; ul. Poznańska

 

W roku 2009,  w ramach umowy z g.w.- ERBUD S.A., w budynkach „Kamienice Herbowe”, firma wykonała - między innymi:

  1. Balustrady zewnętrzne - 1700 mb.
  2. Balustrady wewnętrzne - 442mb.
  3. Pergole kompletne.
  4. Obróbki słupów żelbetowych (stal nierdzewna).